no. 8192

285.00

קאלות מלחששות מינימליזם

מגיע בכלי זכוכית

ניתן לקבל במגוון צבעים בהתאם למלאי החנות

במידה ואין את הפרחים המצולמים , ישולבו פרחים דומים במקומם