No.1115

160.00

זר של אהבה

הרכב: ורדים אדומים, גרברות,קיסוסים וארליה

המחיר אינו כולל כלי

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקומם