No 1104 כולל כלי

165.00

נקודה כתומה.

הרכב: ורדים כתומים, כף הקנגרו, אסקלפסיאס והמון ירוקים מעניינים

שזור בתוך פורמה העשויה מקיסוס מטפס

מגיע בכלי  פח\ קרמיקה בצבע הפרחים

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקומם