no. 03192 כולל כלי

178.00

כדור פרחוני בצבעי אפרסק סמוק

הזר מגיע בכלי קרמיקה דו צבע – תואם

במידה ואין את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים אחרים במקומם