No 0818 כולל כלי

120.00

שרכים שובבים בכלי עגלגל

מגיע בכלי

הוראות טיפול: למקם במקום מואר, להשקות פעם בשבוע . רב שנתי

במידה ואין את השרכים המצולמים, ישולבו עציצים דומים במקום