No .11114

500.00

טוליפים ובצלים

פורמה עשויה בצלצלי טוליפ ומגנית ובתוכה צרור טוליפים מלבבים

הלב מחסיר פעימה

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקום