No 0211

400.00

הוריאציה הלבנה לזר הדגל

הרכב: פורמה עגולה ובתוכה לקט פרחים לבנים וירוקים שזור בצורת חצי עיגול – ענק

זר מיוחד לאנשים מיוחדים