No 0210

185.00

זר בצבעים חמים

הרכב: חרצייות,קאלות,נוריות,שעווה וליליות

– חלק מהפרחים מצולמים סגורים-

המחיר אינו כולל כלי

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקומם