No 0204

330.00

וריאציה על זר הדגל שלנו- יוקרתי, ססגוני, מלא השראה ועזוז

פורמה עגולה ובתוכה לקט אקלקטי של פרחינו המיוחדים שזורים בצורת חצי עיגול

הרכב: משתנה על פי ההיצע היומי