04011. no

450.00

פריחה ממוסגרת בורוד וכחול

סידור שטוח המורכב מלקט הפרחים המיוחדים בחנות

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקום