04010. no

450.00

תמונה ממוסגרת בכתום

סידור שטוח מרהיב ביופיו

שישאיר את כל הסידורים שהכרתם מאחור

במידה ואין במלאי את הפרחים המצולמים, ישולבו פרחים דומים במקום