0104. no

99.00

צמח קן לציפור

צמח בעל עלים ירוקים

מתאים לפנים

רב שנתי

המחיר לא כולל כלי

תאורה: אור מסונן, חצי צל

דורש אווירה לחה

השקיה: פעם בשבוע וריסוס העלים פעמיים בשבוע